Admisión de Socio/a

DESTINATARIO
Presidente DE LA FAG
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS ACOLLEDORAS DE GALICIA
Rúa de Lisboa 3F 1º D
CP15707 Santiago de Compostela
familiasdeacollida@gmail.com

D.Dª________________________________________________________
mayor de edad , con D.N.I nº_______________ , con enderezo Rúa________________________________________________________
C.Postal___________
Provincia____________
email:__________________________
Teléfono_____________
Móvil_______________

acolledor/a con certificado de idoneidade da Xunta , solicita su admisión como socio/a Numerario/a.
______________,____de__________de 2012

Firma

cuota 2011 -10€/socio/a a depositar en Caixa Galicia
BIC DE CAIXA GALICIA CAGLESMMXXX
ccc cuenta 2080-0394-86-3040007623
IBAN: ES56 2091 0394 8630 4000 7623

Adjuntar:COPIA DEL DEPOSITO DE CUOTA y FOTO- PUEDE SER FOTOCOPIA)

Anuncios

5 respuestas a Admisión de Socio/a

 1. familiasdeacollida dijo:

  CAPÍTULO II
  DOS ASOCIADOS

  Artigo 6º.
  1- Poderán ser integrantes da asociación todas aquelas persoas físicas, con plena capacidade de obrar e as persoas xurídicas tralo acordo do seu órgano competente, que non teñan débedas pendentes coa asociación e que reúnan os seguintes requisitos:
  maiores de 18 años e con capacidade de obrar
  – Que sexan, ou foran, acolledores con certificado de idoneidade da Xunta
  – Persoas Acollidas
  – Persoas e/ou entidades que a xuízo da Xunta Directiva manifesten interese na consecución dos fines da Asociación.

  2.-Os acordos de admisión de asociados e asociadas tomaraos a Xunta Directiva, unha vez recibida a petición por escrito da persoa que desexa ser admitida.
  Artigo 7º.-
  Dentro da asociación poderán existi-las seguintes clases de asociados:

  a) Fundadores, aquelas persoas que subscribiron a acta fundacional.
  b) Numerarios, aquelas persoas que ingresaron con posterioridade á subscrición da acta fundacional.
  c) Honorarios, aquelas persoas e/ou entidades que a xuízo da Xunta Directiva manifesten interese na consecución dos fines da Asociación

 2. familiasdeacollida dijo:

  CUOTA ANUAL (2009) 10 € por sócio/a
  a depositar en *

  CAIXA GALICIA
  2091 – 0394 – 86 – 3040007623

  *no te olvides de mencionar en el deposito el ordenante tu nombre

 3. MARIA AURORA dijo:

  ¿sería posible que alguno de sus niños de acogida pasase con nosotros estas fiestas de Nochebuena’

 4. Adelaida dijo:

  Las personas que estamos en lista de espera para Adoptar, ¿Podemos ser familias acogedoras?
  Un saludo
  Adelaida

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s