MPORTANTE:EL VALEDOR DO POBO APOYA A LAS FAMILIAS ACOGEDORAS 2ª PARTE

IMPORTANTE:EL VALEDOR DO POBO APOYA A LAS FAMILIAS ACOGEDORAS 2ª PARTE

Transcribo la resolución emitida por el Valedor del Pueblo a 19 de diciembre de 2012 en referencia al expediente O.11.Q/2308/11 iniciado el 21 de noviembre de 2011.
Para resumir el proceso y facilitaros la comprensión de dicha resolución resumo los hechos :

-Dos familias acogedoras de Ourense presentamos queja al valedor por actuaciones de algunos técnicos de la delegación de Ourense de la Consellería de Traballo e Benestar en un proceso de acogimiento familiar.
-La queja fue admitida por el Valedor del pueblo a 29 de noviembre de 2011.
-Tras las actuaciones oportunas de la oficina del Valedor, la oficina de la delegación de Ourense de la Consellería de Traballo e Benestar aporta información engañosa que hace que el Valedor cierre la queja a 26 de marzo de 2012
-A petición nuestra , tenemos una reunión con miembros del gabinete del Valedor del pueblo en sus oficinas en Santiago de Compostela aportando las pruebas que corroboran la falsedad de los informes de la Consellería además de toda la información necesaria que hace que el valedor reabra la queja a 18 de octubre de 2012
– A 19 de diciembre de 2012 transcribo la resolución del Valedor del Pueblo en referencia a dicha queja:

Estimada Sra.:
Como sabe, o escrito presentado por vostede ante esta institución o 17 de novembro do ano pasado deu lugar ao expediente O.11Q72308/11. A queixa foi admitida a trámite e iniciáronse as actuacións oportunas ante a Consellería de Traballo e Benestar, contra a que se dirixía a queixa, solicitando que informara sobre o acontecido. Do contido substancial do devandito informe ,deuselle traslado no seu día nun escrito remitido desde esta institución ,manifestando vostede, tamén por escrito,o seu desacordo coa información recibida.

Tras a reapertura do seu expediente de queixa e a reunión mantida na sede desta institución coa asesora responsable da súa tramitación ,una vez analizada toda a información disponible e como conclusión do sinalado pola Administración citada e por vostede mesma,esta institución formulou a Consellería de Traballo e Benestar una recomendación .Con data 10 de decembro lle comunicamos que a Consellería aceptaba de xeito íntegro e de forma expresa a recomendación formulada , asumindo o compromiso de informar a esta institución dos resultados dos traballos de desenvolvemento dos procedementos de actuación nas distintas fases de acollemento familiar.

Con data 11 de decembro recibiuse o seguinte escrito asinado pola Secretaría Xeral Técnica da Consellería:

“ Ante a queixa con Nº de expediente O.11Q/2308/11, con relación ao caso de Alexia ….. infórmase o seguinte: A recomendación refírese ao establecemento dun protocolo de actuación ,segundo os procedementos e estaándares internacionais de calidade ,sobre todas as fases do acollemento familiar ,de xeito que permita xerar en todas as partes involucradas no proceso a necesaría seguridade e confianza sobre as decisión que se adopten ,e recoñocendo e valorando o traballo e implicación das familias acolledoras .

Conclúe o escrito lembrando a necesidade de dar conta acerca da aceptación da recomendación ,das medidas adoptadas para darlle efectividade.

En relación a este asunto cómpre manifestar o seguinte:

Esta Consellería puso en marcha en novembro de 2011 , un grupo de traballo sobre acollemento familiar, constituido por técnicos de menores da Secretaría Xeral de Política Social (un por cada una das xefaturas territoriais,mais una de servizos centrais), un representante do programa de Familias Acolledoras da Cruz Vermella en Galicia, un representante da Asociación Galega de Familias Acolledoras ,un representante de dúas entidades que desenvolven programas de acollemento familiar noutras comunidades autónomas (Aldeas Infantiles SOS e Fundación Meniños ) e un representante du centro de menores.

O seu obxectivo xenérico é mellorar e optimizar o programa de acollemento familiar en Galicia , para o que ten como misión unificar as prácticas das distintas xefaturas territoriais e delegacións da Cruz Vermella en desenvolvemento dos acollementos familiares ,buscar soluciónns aos problemas ou dúbidas que adoitan xurdir na súa posta en marcha ,establecer protocolos común e consensuados para cada una das fases do acollemento ,e incorporar melloras desde a práctica comparada.O dito grupo reúnese con periodicidade mensual desde o seu inicio ,e ata o momento os seús traballos centráronse fundamentalmente no establecemento de criterios e procedementos común para a valoración da idoneidade ou adecuación das familias acolledoras.Entre os temas xa formulados pero que aínda non puderon ser abordados atópanse, entre outros:

-A captación ou busca de familias acolledoras.
-A formación de familias acolledoras.
-Valoración dos recursos económicos de familias acolledoras
– Información/comunicación entre a Administración/Cruz Vermella e as familias acolledoras alleas.
-O seguimento dos acollementos e o acompañamento ás familias.
-A relación entre a familia biolóxica e a familia acolledora allea.
-Papel das familias alleas no proceso de toma de decisión.
– A duración dos acollementos.
-O cese do acollemento e a ruptura coa familia acolledora.
– O pase do acollemento á adopción:posibilidade de que a familia acolledora sexa a adoptante. Relación entre o menor adoptado e a familia acolledora anterior.

Así pois ,consideramos que este mecanismo ,xa posto en marcha, é o axeitado para dar cumprimento á recomendación do Valedor do Pobo, polo que procece ACEPTAR a recomendación efectuada “

A vista desta información ,consideramos que este grupo de traballo pode ser una boa ferramenta para mellorar o funcionamento práctico deste recurso de protección dos menores. Por este motivo ,lle suxerimos que, ou ben a través desta institución, ou ben directamente a calquera das persoas ou entidades que participan neste grupo de traballo ,achegue,se é o seu desexo, as súas propias suxestións derivadas da súa experiencia ,para modificar aqueles elementos que foron perturbadores no seu caso ou noutros dos que poida ter noticia , cara ás futuras reunión nas que se abordaran os temas pendentes que son os que no seu caso concreto estiveron moi lonxe dunha boa práctica da Administración.

Con esta información procedemos ao arquivo do expedente aberto como consecuencia do seu escrito de queixa ,sen prexuízo de reabrilo a súa instancia pola achega de novos datos ou criterios ,tal como tivemos ocasión de sinalar anteriormente.

Un atento saludo.
José Julio Fernández Rodríguez. Valedor do Pobo (en función)

A toda esta información debo añadir:

Unos días antes de la reunión Valedor do Pobo –Cruz Vemella (exactamente el día 14 de febrero de 2012) tuvo lugar en la delegación de Ourense da Consellería de Traballo e Benestar una reunión de las familias acolledoras que habían tramitato la anterior queja con el Jefe de Servicio además de algunos técnicos de Acollemento y también de Adopciones de la Consellería.
De esta reunión resumo algunas conclusiones que tienen importancia en este asunto:

-1) Los técnicos de la Consellería estimaban que el Valedor do Pobo no era el camino adecuado para la resolución de conflictos en los procesos de acollemento familiar e incluso pusieron en duda su eficacia por lo cual esta reunión entre Valedor y Cruz Vermella que debería ser fructífera , a mi entender , se encontrará con un muro al llegar a la Xunta cualquier propuesta .

-2) Somos familias del programa de acollemento, sin embargo no se nos ha propuesto ningún menor desde hace 17 meses que finalizó nuestro acogimiento.
Trataron de hacernos renunciar voluntariamente y firmar la baja del programa ya que ellos objetivamente no puede echarnos (tenemos pruebas escritas de felicitación por nuestra labor en acogimiento y continuamos a día de hoy cumpliendo los requisitos que nos propusieron como familias acogedoras idóneas)sin embargo nuestras quejas al Valedor y nuestra queja en prensa (cartas al director publicada en La Región el 12 de agosto de 2011 y en el Buzón del Lector de La voz de Galicia publicado el 9 de Octubre de 2011) no parece gustar al equipo responsable de familias acolledoras en la delegación de Ourense y parece que prefieren tener a los menores confinados en Centros de Menores en lugar de familias que se cuestionen la actuación de algún técnico .(Nunca nos hemos cuestionado la eficacia del programa de Familias acogedoras ,que nos parece fantástico y seguiremos luchando y apostando por el buen funcionamiento del mismo)

-3) Que estos protocolos de actuación en acogimientos familiares tan deseables y además recomendados por asociaciones reconocidas internacionalmente y seguidos por Cruz Roja , son poco o nada considerados por los técnicos de la Consellería anteriormente citada que en esta reunión comentaban que se equivocaban más de mil veces y que estos errores eran “perdonables “ ya que siempre actuaban por “el bien del menor “ (esta coletilla le libra de todo error y nosotras pensamos que 1000 veces es un margen de error muy grande ,que quien trate con el futuro de menores no se debía permitir )

Por todo esto, y por más información que daremos con agrado a quien la necesite os digo y recomiendo que si queréis seguir siendo parte del programa de familias acogedoras (por lo menos en la provincia de Ourense) no protestéis y que si queréis ayudar a los menores que se encuentran en el sistema de protección de Menores y colaborando con el buen funcionamiento del programa de familias acogedoras de Galicia, os dirijáis sin dudar con vuestras quejas a la oficina del Valedor do Pobo donde os puedo asegurar que os atenderán y ayudarán de la mejor manera posible.

Alexia Ramos y Lurdes Amoedo

Anuncios
Esta entrada fue publicada en LA FAG. Guarda el enlace permanente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s